مقالە جدید

کلام و تفسیر

شعر گورانی

به مناسبت  پاییز کوردی گورانی

به مناسبت پاییز کوردی گورانی

یاران بوانم وصفی نه اوصاف ورین بوانم راه ورسم خاص دیرین بوانم ...

ادامە مطلب »
پاییز سرودە حسین قاسمی

پاییز سرودە حسین قاسمی

هی دل پاییزم من شیدای شوگرد وخت پاییزم عیش من پاییز فصل ...

ادامە مطلب »
شاهنامه کردی رستم و سهراب ص 23

شاهنامه کردی رستم و سهراب ص 23

درود و ایام به شادی و سلامتی با صفحه بیست و سوم از مجموعه ...

ادامە مطلب »
“شعر ی در وصف آقا ” سروده معارف بابایی

“شعر ی در وصف آقا ” سروده معارف بابایی

  دوریـش تنــها بی ســر و شـونم   **  پشیـو  دس هـــــزاران ...

ادامە مطلب »
برگشت بە بالای صفحە

Facebook