مقالە جدید

کلام و تفسیر

شعر گورانی

بخش بیست و یکم از داستان بیژن و منیژه !

بخش بیست و یکم از داستان بیژن و منیژه !

عرض سلام و ادب بحضور دوستداران فرهنگ و ادبیات کوردی گورانی یارسان ...

ادامە مطلب »
دردی دل “حسین قاسمی”

دردی دل “حسین قاسمی”

  راحت سر و بان بالشت ناین له کس و کار بیخوری ...

ادامە مطلب »
داستان بیژن و منیژه بخش بیستم

داستان بیژن و منیژه بخش بیستم

سلام به پیشگاه عزیزان و دوستداران شعر و ادب کوردی گورانی یارسان ...

ادامە مطلب »
شعری از دیوان سید یعقوب ماهیدشتی

شعری از دیوان سید یعقوب ماهیدشتی

        پی کی پشیو حال خاطر تنگنی     ...

ادامە مطلب »

اساتید یارسان

مقالە قدیم

برگشت بە بالای صفحە

Facebook