مقالە جدید

کلام و تفسیر

شعر گورانی

بیژن و منیژه ص١٧شاهنامه کردی

بیژن و منیژه ص١٧شاهنامه کردی

عرض ادب به خدمت عزیزان و دوستداران شعر و ادب کردی گورانی ...

ادامە مطلب »
رستم و سهراب ص 18 شاهنامه کردی

رستم و سهراب ص 18 شاهنامه کردی

 درود و ایام به شادی و سلامتی. با  صفحە  هیجدهم از مجموعه ...

ادامە مطلب »
فرامرز و بهمن ص37 شاهنامه کردی

فرامرز و بهمن ص37 شاهنامه کردی

 درود و عرض احترام به خدمت دوستداران شعر و ادب کردی گورانی ...

ادامە مطلب »
شعری از کا رحیم کاکایی منشی آسید روسم حیدری

شعری از کا رحیم کاکایی منشی آسید روسم حیدری

شعری از کا رحیم کاکایی ( منشی آسید رستم ) در پاسخ  ...

ادامە مطلب »

اساتید یارسان

مقالە قدیم

برگشت بە بالای صفحە

Facebook