مقالە جدید

کلام و تفسیر

شعر گورانی

فرامرز و بهمن ص 40 شاهنامه کردی

فرامرز و بهمن ص 40 شاهنامه کردی

  درود و عرض احترام به خدمت دوستداران شعر و ادب کردی گورانی یارسان. ...

ادامە مطلب »
داستان بیژن و منیژه ،قسمت بیست و دوم

داستان بیژن و منیژه ،قسمت بیست و دوم

 عرض سلام و ادب بحضور دوستداران فرهنگ و ادبیات کوردی گورانی یارسان. ...

ادامە مطلب »
شمال سرودە حسین قاسمی

شمال سرودە حسین قاسمی

شمـــال صــد دخیــل قــاصدمان نیه عــــرضـه دلــداران هــــر و تــــو بیه هـــــرکس ...

ادامە مطلب »
رستم و سهراب ص 19 شاهنامه کردی

رستم و سهراب ص 19 شاهنامه کردی

  درود و ایام به شادی و سلامتی. با  صفحە نوزدهم از مجموعه ...

ادامە مطلب »

اساتید یارسان

مقالە قدیم

برگشت بە بالای صفحە

Facebook