مقالە جدید

کلام و تفسیر

شعر گورانی

فرامرز و بهمن ص37 شاهنامه کردی

فرامرز و بهمن ص37 شاهنامه کردی

 درود و عرض احترام به خدمت دوستداران شعر و ادب کردی گورانی ...

ادامە مطلب »
شعری از کا رحیم کاکایی منشی آسید روسم حیدری

شعری از کا رحیم کاکایی منشی آسید روسم حیدری

شعری از کا رحیم کاکایی ( منشی آسید رستم ) در پاسخ  ...

ادامە مطلب »
هفت خوان رستم ص9، شاهنامه کردی

هفت خوان رستم ص9، شاهنامه کردی

 درود و عرض ادب به خدمت علاقەمندان و مشتاقان شعر و ادب ...

ادامە مطلب »
رستم و سهراب ص17 شاهنامه کردی

رستم و سهراب ص17 شاهنامه کردی

 درود و ایام به شادی و سلامتی.   با صفحە هفدهم از ...

ادامە مطلب »

اساتید یارسان

مقالە قدیم

برگشت بە بالای صفحە

Facebook