مقالە جدید

کلام و تفسیر

شعر گورانی

شاهنامه کردی داستان رستم و سهراب6

شاهنامه کردی داستان رستم و سهراب6

 وقت بخیر و ایام به شادی همراهان همیشگی سایت یاری یارسان صفحه ...

ادامە مطلب »
شاهنامه کردی فرامرز و بهمن 27

شاهنامه کردی فرامرز و بهمن 27

 با درود به خدمت شما عزیزان امروز صفحه بیست و هفتم از ...

ادامە مطلب »
فرامرز و بهمن ص 26

فرامرز و بهمن ص 26

 درود عزیزان همراه با صفحە ٢٦ از رزم نامه فرامرز و بهمن ...

ادامە مطلب »
رستم و سهراب ص 5

رستم و سهراب ص 5

 ئەی وەختانه وە خەێر  ئەڕا ئیمڕوژ لاپەڕەی پەنج لە داستان روسەم و ...

ادامە مطلب »

اساتید یارسان

مقالە قدیم

برگشت بە بالای صفحە

Facebook