صفحە نخست / کلام و تفسیر

کلام و تفسیر

تفسیر بند کلام یاران فرمانی

تفسیر بند کلام  یاران فرمانی

  دفتر زبور حقیقت درویش صیفور بیامه ای از جم چهلتن حضرت حیدری با سلام به حضور خوانندگان سایت یاری یارسان ، در نظر داریم که بند کلام گهر بار ( یاران فرمانی ) از دفتر درویش صیفور بیامه در ...

ادامە مطلب »

تفسیر بند(دله چند حوال) دفتر درویش عباس کرندی

تفسیر بند(دله چند حوال) دفتر درویش عباس کرندی

در میان چهلتن ذاتی دورە یری تنی(آسی براکه) چندین تن از جم حیدری، اهل و یا ساکن کرندغرب بودەاند از جملە شیرخان کرندی، عباس کرندی، شاەرضا کرندی، رستم کرندی. حتی مرحوم میرزا صیدعلی کفاشیان  استاد برجستە تنبور یارسان، نوادە یکی ...

ادامە مطلب »

تفسیر بند کلام (صاحبکاروه) از دفتر درویش لاچین

تفسیر بند کلام (صاحبکاروه) از دفتر درویش لاچین

با سلام به حضور خوانندگان  سایت و دوستداران تفاسیر کلام یاری. این بار با تفسیر بند کلامی از دفتر زبور حقیقت دوریش لاچین عباسوندی از چهلتن حضرت حیدری در خدمت شما عزیزان هستیم. امید که تفسیر و معنی آن مورد ...

ادامە مطلب »

دیدار مکائیل دودانی با سلطان صحاک

دیدار مکائیل دودانی با سلطان صحاک

اَو پیـــر مکائیل دَودانـــی  مـــاوا چَنی شاه صحاک کرده بــی دعـوا مار کرد و قمچی سوار بــی و شیر شیرش مـــرّانـــــا داو خـــواز دلیر کشــــان و کوان صحرا کردش طی تا  یــــاوا ولیـــو سیـــروان  بی پَی و آواز بَرز خُرّا شاه ...

ادامە مطلب »

یک بند یک دفتر

یک بند یک دفتر

بنام حیدر صاحب جام جم و زبور حقیقت درویش میرزا علی عباسوندی  یکی از  چهلتن دوره حضرت حیدری( آسید براکه ) می باشد که دفتر ایشان دارای  فقط این یک بند می باشد. شام ها نه شام    غلام  نه  تبریز  = ...

ادامە مطلب »
برگشت بە بالای صفحە

Facebook