صفحە نخست / کلام و تفسیر

کلام و تفسیر

تفسیر کلامی از دفتر شاهرضا کرندی

تفسیر کلامی از دفتر شاهرضا کرندی

عرض سلام و یا علی مدد به حضور دوستان ، یاران و خوانندگان محترم سایت یاری یارسان به یاری چهلتن آسی براکه در نظر داریم که بند کلام ( یاران هانه شَن ) از دفتر زبور حقیقت درویش شاهرضا کرندی ...

ادامە مطلب »

تفسیر بند کلام یاران فرمانی

تفسیر بند کلام  یاران فرمانی

  دفتر زبور حقیقت درویش صیفور بیامه ای از جم چهلتن حضرت حیدری با سلام به حضور خوانندگان سایت یاری یارسان ، در نظر داریم که بند کلام گهر بار ( یاران فرمانی ) از دفتر درویش صیفور بیامه در ...

ادامە مطلب »

تفسیر بند(دله چند حوال) دفتر درویش عباس کرندی

تفسیر بند(دله چند حوال) دفتر درویش عباس کرندی

در میان چهلتن ذاتی دورە یری تنی(آسی براکه) چندین تن از جم حیدری، اهل و یا ساکن کرندغرب بودەاند از جملە شیرخان کرندی، عباس کرندی، شاەرضا کرندی، رستم کرندی. حتی مرحوم میرزا صیدعلی کفاشیان  استاد برجستە تنبور یارسان، نوادە یکی ...

ادامە مطلب »

تفسیر بند کلام (صاحبکاروه) از دفتر درویش لاچین

تفسیر بند کلام (صاحبکاروه) از دفتر درویش لاچین

با سلام به حضور خوانندگان  سایت و دوستداران تفاسیر کلام یاری. این بار با تفسیر بند کلامی از دفتر زبور حقیقت دوریش لاچین عباسوندی از چهلتن حضرت حیدری در خدمت شما عزیزان هستیم. امید که تفسیر و معنی آن مورد ...

ادامە مطلب »

دیدار مکائیل دودانی با سلطان صحاک

دیدار مکائیل دودانی با سلطان صحاک

اَو پیـــر مکائیل دَودانـــی  مـــاوا چَنی شاه صحاک کرده بــی دعـوا مار کرد و قمچی سوار بــی و شیر شیرش مـــرّانـــــا داو خـــواز دلیر کشــــان و کوان صحرا کردش طی تا  یــــاوا ولیـــو سیـــروان  بی پَی و آواز بَرز خُرّا شاه ...

ادامە مطلب »

یک بند یک دفتر

یک بند یک دفتر

بنام حیدر صاحب جام جم و زبور حقیقت درویش میرزا علی عباسوندی  یکی از  چهلتن دوره حضرت حیدری( آسید براکه ) می باشد که دفتر ایشان دارای  فقط این یک بند می باشد. شام ها نه شام    غلام  نه  تبریز  = ...

ادامە مطلب »

سبیل یکی از اصول دین یاری

سبیل  یکی از اصول دین یاری

بنیامین مرمو:  سیول مورت ولی و هاما = سکه ی بژنه و یاری نامه                تا که پختانت نوانی خامه  سبیل مُهر (دست نخورده ات) همانند گل بهار زیباست = ارزش آنرا با نام ...

ادامە مطلب »
برگشت بە بالای صفحە

Facebook