صفحە نخست / کلام و تفسیر

کلام و تفسیر

تفسیر کلام یارسان به قلم استاد درویش علیمیر درویشی بخش2

تفسیر کلام یارسان به قلم استاد درویش علیمیر درویشی بخش2

اول و آخر یار.  امروز با بخش دوم از کتاب «تفسیر دفتر به قلم روانشاد استاد درویش علی میر درویشی به سال 1350 شمسی» در خدمت شما عزیزان هستیم. چنانچە بخش نخست این کتاب ارزندە را نخواندەاید میتوانید روی این ...

ادامە مطلب »

تفسیر کا بشر بزهویی از کلام زبور حقیقت بخش نهم

تفسیر کا بشر بزهویی از کلام زبور حقیقت بخش نهم

اول  آخر یار. عرض ادب و احترام به خدمت  دوستداران تفسیر کلام حقیقت یارسان و بازدید کنندگان سایت یاری یارسان.  با نهمین بخش از کتاب تفسیر استاد برجستە دفتر یارسان روانشاد کا بشر بزهویی نوشتە شدە بر اساس دفاتر حقیقت یارسان در ...

ادامە مطلب »

تفسیر کابشر بزهویی از کلام حقیقت دین یاری،بخش هشتم

تفسیر کابشر بزهویی از کلام حقیقت دین یاری،بخش هشتم

اول  آخر یار. عرض ادب و احترام به خدمت  دوستداران تفسیر کلام حقیقت یارسان و بازدید کنندگان سایت یاری یارسان.  با هشتمین بخش از کتاب تفسیر استاد برجستە دفتر یارسان روانشاد کا بشر بزهویی نوشتە شدە بر اساس دفاتر حقیقت یارسان ...

ادامە مطلب »

تفسیر کابشر از کلام حقیقت ، بخش هفتم

تفسیر کابشر از کلام حقیقت ، بخش هفتم

اول  آخر یار. عرض ادب و احترام به خدمت  دوستداران تفسیر کلام حقیقت یارسان و بازدید کنندگان سایت یاری یارسان.  با ششمین بخش از کتاب تفسیر استاد برجستە دفتر یارسان روانشاد کا بشر بزهویی نوشتە شدە بر اساس دفاتر حقیقت یارسان ...

ادامە مطلب »

تفسیر کلامی از دفتر شاهرضا کرندی

تفسیر کلامی از دفتر شاهرضا کرندی

عرض سلام و یا علی مدد به حضور دوستان ، یاران و خوانندگان محترم سایت یاری یارسان به یاری چهلتن آسی براکه در نظر داریم که بند کلام ( یاران هانه شَن ) از دفتر زبور حقیقت درویش شاهرضا کرندی ...

ادامە مطلب »

تفسير دفتر به قلم کابشر بزهویی،بخش ششم

تفسير دفتر به قلم کابشر بزهویی،بخش ششم

اول و آخر یار. سلام و عرض ادب و احترام به خدمت  دوستداران تفسیر کلام حقیقت یارسان و بازدید کنندگان سایت یاری یارسان.  با بخش پنجم از کتاب تفسیر استاد برجستە دفتر یارسان روانشاد کا بشر بزهویی نوشتە شدە بر اساس ...

ادامە مطلب »

تفسیر کابشر بزهویی از کلام زبور حقیقت بخش پنجم

تفسیر کابشر بزهویی از کلام زبور حقیقت  بخش پنجم

اول و آخر یار. درود و عرض ادب و احترام به خدمت  مشتاقان کلام حقیقت و بازدید کنندگان سایت یاری یارسان. با بخش پنجم از کتاب تفسیر استاد برجستە دفتر یارسان روانشاد کا بشر بزهویی نوشتە شدە بر اساس دفاتر حقیقت ...

ادامە مطلب »

تفسیر کابشر بزهویی از کلام دین یاری بخش 4

تفسیر کابشر بزهویی از کلام دین یاری بخش 4

سلام  به مشتاقان کلام حقیقت و بازدید کنندگان سایت یاری یارسان. با بخش چهارم از کتاب تفسیر استاد برجستە دفتر یارسان روانشاد کا بشر بزهویی نوشتە شدە بر اساس دفاتر حقیقت یارسان در خدمت شما عزیزان هستیم. چنانچە بخش های ...

ادامە مطلب »

تفسیر کلام یارسان به قلم کابشر بزهویی بخش 3

تفسیر کلام یارسان به قلم کابشر بزهویی بخش 3

درود به همە شما عزیزان و مشتاقان کلام حقیقت و بازدیدکنندگان سایت یاری یارسان. با بخش سوم از کتاب تفسیر استاد برجستە دفتر یارسان روانشاد کا بشر بزهویی نوشتە شدە بر اساس دفاتر حقیقت یارسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ...

ادامە مطلب »
برگشت بە بالای صفحە

Facebook