صفحە نخست / کلام و تفسیر

کلام و تفسیر

کلید واژەگان خاوندکار و روزه مرنوی

کلید واژەگان خاوندکار و روزه مرنوی

_ سلطان صحاک : ذات حق …….غلامان نشوید دور ….. در یورت سلطان میکنم ظهور _ برزنجه : محل تجلی و ظهور سلطان _ برزنجه ؟ : محل سکونت شیخ عیسی …..زنج به معنی کپر است _ پسران شیخ عیسی: ...

ادامە مطلب »

تفسیر دفتر به قلم استاد درویش علیمیر درویشی ” بخش ششم “

تفسیر دفتر به قلم  استاد درویش علیمیر درویشی  ” بخش ششم “

با سلام به محضر شما عزیزان همراه با بخش ششم از سری تفاسیر دفتر ،  توسط استاد علیمیر درویشی  ، نگارش شده در سال  1350  شمسی ، در خدمت شما عزیزان هستیم . برای مطالعه بخش پیشین همین مجموعه ، ...

ادامە مطلب »

تفسیر کلامی از دفتر شاهرضا کرندی

تفسیر کلامی از دفتر شاهرضا کرندی

عرض سلام و یا علی مدد به حضور دوستان ، یاران و خوانندگان محترم سایت یاری یارسان به یاری چهلتن آسی براکه در نظر داریم که بند کلام ( یاران هانه شَن ) از دفتر زبور حقیقت درویش شاهرضا کرندی ...

ادامە مطلب »

تفسیر بند کلام یاران فرمانی

تفسیر بند کلام  یاران فرمانی

  دفتر زبور حقیقت درویش صیفور بیامه ای از جم چهلتن حضرت حیدری با سلام به حضور خوانندگان سایت یاری یارسان ، در نظر داریم که بند کلام گهر بار ( یاران فرمانی ) از دفتر درویش صیفور بیامه در ...

ادامە مطلب »

تفسیر بند(دله چند حوال) دفتر درویش عباس کرندی

تفسیر بند(دله چند حوال) دفتر درویش عباس کرندی

در میان چهلتن ذاتی دورە یری تنی(آسی براکه) چندین تن از جم حیدری، اهل و یا ساکن کرندغرب بودەاند از جملە شیرخان کرندی، عباس کرندی، شاەرضا کرندی، رستم کرندی. حتی مرحوم میرزا صیدعلی کفاشیان  استاد برجستە تنبور یارسان، نوادە یکی ...

ادامە مطلب »
برگشت بە بالای صفحە

Facebook