صفحە نخست / کلام و تفسیر

کلام و تفسیر

اعیاد مرسوم در یارسان بر چند گونه است؟

اعیاد مرسوم در یارسان بر چند گونه است؟

عید خاونکار( روزه مرنویی ) تنها عید آئینی یارسان است که در آنروز یک عدد خروس قربانی خواهد شد. و عید نوروز بزرگترین عید باستانی دین یاری و مردم یارسان میباشد که در دفتر به آن اشاره شده است. و ...

ادامە مطلب »

کلامی از دفتر شکر گهوارە و معنی واژەگان

کلامی از دفتر شکر گهوارە و معنی واژەگان

اول آخرم یار معنی واژگان بند ” پیشرو پشرون ” از دفتر زبورحقیقت درویش شُکر گهواره که یکی از چهلتن حضرت حیدری آسید براکه می باشد . دفتر ایشان شامل  8 بند می باشد. ابتدا بند  کلام  را بخوانید ، ...

ادامە مطلب »

تفسیر بند اول دفتر درویش طهماس گهواره

تفسیر بند اول دفتر  درویش طهماس گهواره

با تفسیر نخستین  بند نخست از دفتر درویش طهماس گهواره یکی از چهلتن  حضرت حیدری آقا سید براکە گوران در خدمت شما همراهان همیشگی سایت خبرگزاری یاری یارسان هستیم . لازم به ذکر است کە  دفتر زبور حقیقت درویش طهماس ...

ادامە مطلب »

تفسیر کلام “کردش کرده بو” از دفتر شیخ امیر

تفسیر کلام “کردش کرده بو” از دفتر شیخ امیر

شیخ امیر یکی از بزرگان و پیران حقیقت یارسان است کە دون و ذات پیربنیامین بوده و معاصر با سید فرضی (قرن یازدهم هجری) زیسته است. هم اکنون زیارتگاه شیخ امیر به همراه زیارتگاه سید فرضی در روستای قزوینه از ...

ادامە مطلب »

بندی از دفتر نوروز در وصف داود

بندی از دفتر نوروز در وصف داود

ياران يار داود = ايوالله كه رت بردن يار داود ازلي خدمت ريا بار داود = سر نه ثبت سرّ صاحبكار داود حواله ديوان كرم دار داود = سالار سرسان سپاي يار داود قنبر باش قطار بي شمار داود = واسطهء سرور كوپسار داود ...

ادامە مطلب »

تفسیر کلام”سنگ محکن” دفتر شیخ امیر

تفسیر کلام”سنگ محکن” دفتر شیخ امیر

سلام دوستان و یاران همراه ، در نظر داریم در ادامه تفاسیر کلام های یاری ، بند گهربار ( سنگ محکن ) از دفتر شیخ امیر را به حد دانش دفتریمان برای شما عزیزان معنی تحت الفظی نماییم ، امید ...

ادامە مطلب »
برگشت بە بالای صفحە

Facebook